Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.555.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.07.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594), art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §14, pkt 2, nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§1

W uchwale nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 1. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 322 925,86 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 2. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 322 925,86 zł, w tym:
  1. dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 322 925,86 zł,
 3. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 322 925,86 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące (tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 322 925,86 zł, z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4 963,86 zł, w tym:
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4 963,86 zł,
   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 317 962,00 zł,
 4. w §3 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 272 500,00 zł, w tym:
  1. zwiększa się o kwotę 272 500,00 zł dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dokonując zmiany tabeli nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi MOPS oraz skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.555.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (77 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.555.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.555.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.19
Data udostępnienia: 2013.07.24 18:16:21
Liczba odwiedzin strony: 543 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:23:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny