Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.525.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.05.2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXX/228/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017", zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 4,55 zł z zastosowaniem czynników obniżających i podwyższających wyżej wymienioną stawkę, określonych w uchwale nr XXX/228/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017".

 1. Stawkę jakościową ustala się na podstawie czynników określających wartość użytkową lokalu uwzględniającą: położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan a także ogólny stan techniczny budynku.
 2. Suma współczynników jakościowych (zwiększających i zmniejszających) przyjęta do ustalenia stawki czynszu przyjmuje się do 40%. Czynsz zmniejsza się o niżej podany procent przy:
  1. braku kuchni 10%,
  2. braku łazienki 10%,
  3. poddasza 10%,
  4. suterenie 10%,
  5. braku remontu kapitalnego lub modernizacji w całym budynku w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia zakończenia remontu 10%,
  6. braku c.o. z sieci magistralnej 5%.

  Pod pojęciem "remontu kapitalnego" rozumie się:

  • wymiana instalacji wewnętrznych w całym budynku;
  • wymiana pokrycia dachowego z obróbkami dachowymi w całym budynku;
  • ocieplenie całego budynku;
  • wymiana wszystkich okien.

  Czynsz zwiększa się o podany procent przy:

  1. c.o. z sieci magistralnej - 10%,
  2. centralnej ciepłej wodzie - 10%,
  3. budynkach, w których przeprowadzono po 2003 r. remont kapitalny lub modernizację z zastrzeżeniem punktu 2e - 10%,
  4. w budynkach wolnostojących - domki fińskie - 20%.

§2

Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0,50 zł. Do stawki czynszu w lokalach socjalnych nie mają zastosowanie czynniki obniżające i podwyższające.

§3

Stawka czynszu nie będzie podwyższana częściej niż jeden raz w roku.

§4

Uchyla się zarządzenie nr 0151/381/2008 z dnia 28.07.2008 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.05.20
Data udostępnienia: 2013.05.27 21:19:33
Liczba odwiedzin strony: 626 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 13:06:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny