Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.633.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.11.2013 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lędziny, na okres jednego roku w następującym składzie:

  1. pani mgr inż. arch. Anna Poloczek,
  2. pan mgr inż. arch. Grzegorz Freitag,
  3. pani mgr inż. arch. Magdalena Pilch,
  4. pani mgr Ewelina Goczoł,
  5. pani mgr Barbara Kula.

§2

Komisja działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane będą z budżetu miasta Lędziny, w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania przestrzennego. Dział 700, rozdział 71004, paragraf 4170.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.633.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (101 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.11.19
Data udostępnienia: 2013.11.29 19:55:59
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2020.07.07 20:08:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny