Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.549.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.07.2013 w sprawie powołania zespołu ds. mieszkaniowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z §3 pkt 3 uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Powołać zespół ds. mieszkaniowych w składzie:

  • przewodniczący - Marek Bania,
  • zastępca przewodniczącego - Romana Parduła,
  • sekretarz - Dominika Bizacka,
  • członkowie:
    • Jacek Saternus,
    • Dorota Hudy.

§2

Zadania zespołu określa regulamin działania zespołu ds. mieszkaniowych zatwierdzony zarządzeniem nr 0151/870/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.08.2010 r.

§3

Traci moc zarządzenie 0151/912/2010 z dnia 7.11.2010 w sprawie powołania zespołu ds. mieszkaniowych zmienione zarządzeniem 0050.228.2011 z dnia 5.12.2011 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.01
Data udostępnienia: 2013.07.17 19:06:46
Liczba odwiedzin strony: 584 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:23:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny