Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.4.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.02.2013 w sprawie konieczności sporządzania rocznego sprawozdania o liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych są zobowiązani do przekazywania informacji dotyczących zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Pzp, w szczególności informacji o łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 ustawy, tj. zwolnienia z uwagi na okoliczność, iż wartość zamówienia lub konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Ww. informacje należy przekazywać Iwonie Dworak za I kwartał – do 15 kwietnia, za II kwartał – do 15 lipca, za III kwartał – do 15 października, za IV kwartał – do 15 stycznia roku następnego.
  2. Wzór rejestru zamówień publicznych nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w załączniku nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.4.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.17
Data udostępnienia: 2013.04.17 17:59:28
Liczba odwiedzin strony: 673 (ostatnie odwiedziny 2020.07.04 15:29:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny