Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.570.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14.08.2013 w sprawie trybu realizacji wniosków i zapytań komisji stałych Rady Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zobowiązuje się kierowników referatów i naczelników wydziałów do udzielania pisemnej odpowiedzi na wnioski i zapytania komisji stałych Rady Miasta.
  2. Pisemne odpowiedzi na wnioski i zapytania podpisane przez burmistrza miasta należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania w Biurze Rady Miasta.
  3. Biuro Rady Miasta pisemne odpowiedzi przedkłada komisji, z której wypłynęły na najbliższym posiedzeniu, na którym następuje ich odczytanie.

§2

Traci moc zarządzenie nr 0152/17/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.05.2008 roku w sprawie trybu realizacji wniosków komisji stałych Rady Miasta.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.14
Data udostępnienia: 2013.09.06 23:32:12
Liczba odwiedzin strony: 565 (ostatnie odwiedziny 2020.07.10 11:36:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny