Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.382.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 25.09.2012 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §14 ust. 7 Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/314/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 2.04.2009 r., zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom lędzińskich szkół i przedszkoli w następującym składzie:

  • przewodniczący komisji: Marek Bania - zastępca burmistrza miasta,
  • członkowie:
    1. Jerzy Żołna - radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
    2. Krzysztof Bednarczyk - kierownik Referatu Edukacji ... ,
    3. Marian Biegański - inspektor Referatu Edukacji ... ,
    4. delegat Związku Nauczycielstwa Polskiego (oddz. Tychy).

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.25
Data udostępnienia: 2012.09.28 20:05:54
Liczba odwiedzin strony: 610 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 04:33:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny