Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.12.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.03.2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Lędziny

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wyznaczam pana Roberta Sitko odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznej oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznej zwanym dalej Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
  2. Zakres obowiązków i uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Wyznaczam panią Marzannę Fabian Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci teleinformatycznej ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
  2. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników komórek równorzędnych, stanowisk samodzielnych, do ścisłej współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.12.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0120.12.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (61 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.06
Data udostępnienia: 2013.02.08 19:38:08
Liczba odwiedzin strony: 543 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny