Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.421.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.11.2012 w sprawie wyboru trybu zbycia udziałów spółki "Ekorec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia warunków zbycia udziałów spółki "Ekorec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., nr 114, poz. 664), w związku z uchwałą nr XX/153/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez burmistrza Lędzin, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności, zarządzam, co następuje:

§1

Udziały spółki Ekorec Spółka z o.o. będące w 100% własnością gminy Lędziny będą podlegały zbyciu w trybie przetargu publicznego.

§2

 1. Przeprowadzenie czynności przygotowawczych związanych ze zbyciem udziałów gminy Lędziny w Spółce Ekorec powierzam zespołowi w składzie:
  • przewodniczący - Marek Bania – zastępca burmistrza,
  • członkowie:
   • Alicja Bobiec – sekretarz miasta,
   • Dorota Przybyła-Paszek – skarbnik miasta,
   • Wioletta Wołek-Reszka – radca prawny,
   • Anna Wójcik-Ścierska – radna,
   • Halina Resiak – radna,
   • Janusz Gondzik – radny,
   • Edward Urbańczyk – radny.
 2. Czynności przygotowawcze obejmują w szczególności wyłonienie osoby (firmy) celem dokonania analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, opracowanie ogłoszenia o przetargu oraz opracowanie regulaminu przetargu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarz miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.26
Data udostępnienia: 2012.12.14 21:01:54
Liczba odwiedzin strony: 738 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny