Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.13.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.03.2012 w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam nw. pracowników:

  1. panią Renatę Czudaj - inspektora Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
  2. Małgorzatę Ścierską - inspektora Referatu Kadr i Organizacji,
  3. Danutę Michalak - podinspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji,

do poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów składanych w Urzędzie Miasta Lędziny dołączanych do wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.06
Data udostępnienia: 2013.02.08 19:38:08
Liczba odwiedzin strony: 534 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny