Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.307.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.05.2012 w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 22 466,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Rozłożyć na dziesięć rat rocznych należność w wysokości 22 466,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, po uwzględnieniu bonifikaty, panu [...], zam. [...].

  • I rata w wysokości 2 252,50 zł - płatna w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  • II rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2013 r.,
  • III rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2014 r.,
  • IV rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2015 r.,
  • V rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2016 r.,
  • VI rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2017 r.,
  • VII rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2018 r.,
  • VIII rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2019 r.,
  • IX rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2020 r.,
  • X rata w wysokości 2 246,00 zł - płatna do 31 maja 2021 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.21
Data udostępnienia: 2012.05.25 22:03:21
Liczba odwiedzin strony: 634 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 11:51:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny