Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.420.2012 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej gminy Lędziny - z dnia 23.11.2012 w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 19 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 461) oraz zarządzenia nr 265/12 wojewody śląskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, zarządzam, co następuje:

§1

Zobowiązuję dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach do:

  1. przygotowania i zorganizowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) w ilości 200 miejsc, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, według wytycznych ujętych w Gminnym planie organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Lędziny,
  2. zabezpieczenia medycznego i logistycznego funkcjonowania utworzonego zespołu ZMSz,
  3. zapewnienia obsługi administracyjnej budynku, w którym powstaną ZMSz.

§2

Zobowiązuję dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 72 do zabezpieczenia obsługi administracyjnej budynku w przypadku utworzenia zespołu ZMSz.

§3

  1. Za miejsca organizacji i rozwinięcia ZMSz przyjąć pomieszczenia:
    • Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17, w ilości 100 miejsc,
    • budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 72, w ilości 100 miejsc.
  2. Wskazać dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach na kierownika zespołu ZMSz.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się doradcy ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

§5

Z chwilą podpisania niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 0151/864/2010 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej z dn. 6.08.2010 roku w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lędziny.

§6

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.23
Data udostępnienia: 2012.11.30 21:12:00
Liczba odwiedzin strony: 839 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny