Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.41.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.10.2012 w sprawie ustalenia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 130 §1 i 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczyć 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny.

§2

Dzień wolny, o którym mowa w §1 zarządzenia, ustalono w zamian za odpracowanie w dniach:

  • 19.10.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 26.10.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 2.11.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 9.11.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 16.11.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 23.11.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 30.11.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 7.12.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30,
  • 14.12.2012 r. (piątek) od godz. 7.30 do godz. 15.30.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarz miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny oraz na stronie internetowej www.ledziny.pl.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.11
Data udostępnienia: 2013.02.15 18:32:50
Liczba odwiedzin strony: 568 (ostatnie odwiedziny 2020.08.06 13:24:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny