Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.298.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.04.2012 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie - na kolejny okres - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w użyczenie - na kolejny okres trzech lat, na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddz. Bieruńsko-Lędziński, Sekcja nr 6 Lędziny - nieruchomość będącą własnością gminy Lędziny, położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 4, przy zbiegu ulic Zawiszy Czarnego i Zakole, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, stanowiącą część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2567/25 o pow. 1 215 m2 zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 42 m2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.04.16
Data udostępnienia: 2012.04.26 23:18:59
Liczba odwiedzin strony: 641 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 13:27:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny