Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.37.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.09.2012 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXVIII/454/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2010 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2011-2013, zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję zespół ds. realizacji projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w składzie:

  • koordynator projektu - Katarzyna Lamik;
  • księgowy projektu - Lucyna Pasja;
  • specjalista ds. monitoringu i rozliczeń - Mariola Orlik;
  • asystent lokalny nr 1 w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach - Elżbieta Ostrowska;
  • asystent lokalny nr 2 w Zespole Szkół w Lędzinach - Maria Horst.

§2

Uchylam zarządzenie nr 120.41.2011 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.11
Data udostępnienia: 2013.02.15 18:32:50
Liczba odwiedzin strony: 519 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny