Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.392.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.10.2012 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55 - na czas oznaczony trzech lat z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Lędziny położoną w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55 - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

  • wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie na okres 21 dni, na tablicy w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,
  • informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny zlokalizowanych na terenie gminy, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.11
Data udostępnienia: 2012.10.26 20:24:30
Liczba odwiedzin strony: 537 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny