Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.40.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.09.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miasta w Lędzinach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 26, 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz §8 pkt 2, 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Powołać komisję likwidacyjną w składzie:

 1. przewodniczący komisji - Marzanna Fabian, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji,
 2. członkowie komisji:
  • Anna Dolina, z-ca naczelnika Wydziału Finansowego,
  • Dorota Hudy, z-ca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji,
  • Robert Sitko, inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji.

§2

Do zadań komisji należy:

 1. Dokonanie oględzin oraz weryfikacji pod kątem stanu technicznego środków trwałych oraz pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta Lędziny, wskazanych przez pracowników do likwidacji bądź innego przeznaczenia.
 2. Ocena stopnia zużycia składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Miasta Lędziny.
 3. Sporządzenie spisu środków trwałych oraz pozostałego sprzętu, który uległ zniszczeniu w którym zawarta zostanie nazwa, specyfikacja środka trwałego, data zakupu oraz przyczyna likwidacji.
 4. Propozycje komisji podlegają zatwierdzeniu przez burmistrza miasta Lędziny.
 5. Termin zakończenia prac komisji określa się na dzień 15 października 2012 roku.
 6. Po zakończeniu ww. prac komisja ulega rozwiązaniu.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.28
Data udostępnienia: 2013.02.15 18:32:50
Liczba odwiedzin strony: 587 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny