Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.286.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.03.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniem nr 0050.102.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.06.2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/22/1 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zmiany w zarządzeniu nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny, z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, w ten sposób, że: w §1 dodać pkt 14. w brzmieniu: "14. Agata Słuszniak - prokurator rejonowy - Prokuratura Rejonowa w Tychach.".

§2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.22
Data udostępnienia: 2012.03.27 19:55:57
Liczba odwiedzin strony: 646 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny