Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.269.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.03.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podstawowej modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny dla etapu VII-go na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a pkt 5 i 21, art. 403 ust. 4 i 5, art. 85, art. 141 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miasta Lędziny nr XVII/128/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny" oraz uchwały nr XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)", zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzić Regulamin podstawowej modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny dla etapu VII-go na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 0050.269.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (668 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.01
Data udostępnienia: 2012.03.13 21:59:57
Liczba odwiedzin strony: 613 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny