Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.325.2012 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej gminy Lędziny - z dnia 13.06.2012 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze

Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 461), §3 pkt 2 i §4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia nr 83/12 wojewody śląskiego - szefa Obrony Cywilnej województwa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Powołuje się zespół ds. opracowania gminnego planu obrony cywilnej, zwany dalej "zespołem".
  2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w Lędzinach.
  3. Pracę zespołu koordynuje doradca ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta w Lędzinach, zwany dalej "koordynatorem".
  4. Do prac zespołu koordynator może zaprosić przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania obrony cywilnej.
  5. Ustalenie trybu pracy zespołu należy do koordynatora.

§2

Plan obrony cywilnej należy sporządzić w terminie do 30 października 2012 roku.

§3

Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się koordynatorowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.13
Data udostępnienia: 2012.06.19 18:41:23
Liczba odwiedzin strony: 714 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 13:33:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny