Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.284.2012 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej gminy Lędziny - z dnia 21.03.2012 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania Plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Lędziny opracowany przez doradcę ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Jednostki organizacyjne gminy, instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, itp. oraz osoby funkcyjne, zaangażowane do planowania i reagowania kryzysowego zobowiązuje się do:

  • sprawdzania przyjętych w planie założeń i procedur operacyjnych w ramach ćwiczeń i treningów,
  • okresowej aktualizacji dokumentów składowych planu,
  • realizacji przyjętych w planie zadań i procedur postępowania, stosownie do obowiązujących przepisów i posiadanych kompetencji.

§3

Zarządzającym Planem operacyjnym ochrony przed powodzią gminy Lędziny, dla potrzeb dokonywania bieżących uzgodnień i ustaleń, a także zapewnienia ciągłej jego aktualności ustanawia się doradcę ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

§4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.21
Data udostępnienia: 2012.03.27 19:55:57
Liczba odwiedzin strony: 742 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny