Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.395.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.10.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie art. 90e oraz 90f ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XIII/97/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Powołać zespół w składzie:

  • przewodniczący zespołu: Krzysztof Bednarczyk - kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych UM Lędziny,
  • członkowie:
    • Anna Gryc - Wydział Finansowy UM Lędziny,
    • Halina Jastrzębska - MOPS Lędziny.

§2

Dokonać podziału środków dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny na okres od września do grudnia 2012 r.

§3

Wypłatę i księgowanie rozdzielonych środków pomocy materialnej zgodnie z indywidualną decyzją administracyjną burmistrza miasta prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miasta.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.11
Data udostępnienia: 2012.10.26 20:24:30
Liczba odwiedzin strony: 588 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 04:57:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny