Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.125.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2015 w sprawie sporządzenia wykazu podległych jednostek organizacyjnych gminy Lędziny oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lędziny uczestniczących w postępowaniu przetargowym dotyczącym grupowego zakupu energii elektrycznej

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Sporządza się wykaz, zgodnie z załącznikiem nr 1, jednostek organizacyjnych gminy Lędziny oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lędziny, których wolumen energii elektrycznej ujęty będzie w trakcie przygotowania wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego realizowanego przez Górnośląski Związek Metropolitalny, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych oraz w zakresie spraw finansowych skarbnikowi miasta.

§3

Traci moc zarządzenie burmistrza miasta Lędziny nr 0050.560.2013 z dnia 6.08.2013 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.125.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.19
Data udostępnienia: 2015.05.26 22:35:01
Liczba odwiedzin strony: 433 (ostatnie odwiedziny 2020.06.28 13:28:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny