Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.44.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.02.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §14, pkt 2, nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok, zarządzam, co następuje:

§1

W uchwale nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 24 788,35 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 2,
 2. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 24 788,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  1. dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 24 788,35 zł,
 3. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 24 788,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  1. wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 24 788,35 zł z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14 863,00 zł, w tym:
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6 063,00 zł,
    • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 800,00 zł,
   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 9 925,36 zł,
 4. w §3 zmienia się dotacje i wydatki budżetu miasta na 2015 rok w tym:
  1. zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 24 788,36 zł, dokonując zmiany tabeli nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, gimnazjów oraz skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.44.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (76 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.44.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.44.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.05
Data udostępnienia: 2015.02.23 19:12:58
Liczba odwiedzin strony: 870 (ostatnie odwiedziny 2023.05.30 03:36:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny