Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.86.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.04.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 roku w następujący sposób:

  1. odwołać ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach panią Aleksandrę Skwarę-Zięciak,
  2. powołać do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach panią Annę Smutkiewicz-Ciałoń - głównego specjalistę pracy socjalnej w MOPS Lędziny.

§2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/537/05 otrzymuje brzmienie:

  1. Barbara Lysko - przewodnicząca (przedstawiciel MOPS),
  2. Maria Pomykała - członek (przedstawiciel MZOZ),
  3. Urszula Pomietło-Rudol - członek (przedstawiciel Urzędu Miasta),
  4. Ilona Cuber-Cebula - członek ( przedstawiciel środowisk pedagogicznych),
  5. asp. Tomasz Kulig - członek (przedstawiciel Komendy Policji),
  6. Anna Smutkiewicz-Ciałoń - członek (przedstawiciel MOPS).

§3

W przypadku nieobecności przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zastępstwo pełni pani Anna Smutkiewicz-Ciałoń.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.08
Data udostępnienia: 2015.04.27 18:12:21
Liczba odwiedzin strony: 820 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 07:40:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny