Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.161.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.07.2015 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, nr 163), zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach panią Agatę Kukier do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§2

Traci moc zarządzenie 0050.94.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.04.2015 r.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.16
Data udostępnienia: 2015.07.24 19:53:59
Liczba odwiedzin strony: 748 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 21:50:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny