Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.130.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.05.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.19.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 942), zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zmiany w składzie komisji przetargowej - powołanej zarządzeniem nr 0050.19.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2014 r. - poprzez wykreślenie z jej składu radnej Anny Wysockiej a powołanie w skład komisji radnego Roberta Żmijewskiego. W związku z powyższym skład komisji przetargowej jest następujący:

 • przewodniczący komisji - Ewelina Goczoł,
 • zastępca przewodniczącego komisji - Renata Czudaj,
 • członkowie komisji:
  • Krzysztof Basiaga,
  • Jacek Saternus,
  • Robert Żmijewski,
  • Edward Urbańczyk.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.22
Data udostępnienia: 2015.05.28 17:49:51
Liczba odwiedzin strony: 771 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 07:39:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny