Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.176.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.07.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku,  poz. 885 z późn. zm.) oraz §14, pkt 2, nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok, zarządzam, co następuje:

§1

 1. W uchwale nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok, dokonać następujących zmian:
  1. dokonać zmian w tabeli nr 1 "Dochody gminy na 2015 rok", jak w załączniku nr 1 do niniejszego
   zarządzenia,
  2. dokonać zmian w tabeli nr 2 "Planowane wydatki bieżące miasta Lędziny na 2015 rok", jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. dokonać zmian w tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok", jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  4. dokonać zmian w tabeli nr 4 "Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok", jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  5. dokonać zmian w tabeli nr 6 "Dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok", jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta, dyrektorom szkół, kierownikowi MOPS.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.176.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (9 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.176.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.176.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (10 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.176.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (10 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.176.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (10 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.20
Data udostępnienia: 2015.07.27 18:00:51
Liczba odwiedzin strony: 618 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 08:05:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny