Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.85.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.04.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniami burmistrza miasta Lędziny nr 0050.102.2011 z dnia 8.06.2011 roku, nr 0050.286.2012 z dnia 22.03.2012 roku i nr 0050.490.2013 z dnia 27.03.2013 roku, 0050.499.2013 z dnia 9.04.2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/22/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zmiany w zarządzeniu nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, w ten sposób, że w §1 zastąpić zapisy pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Aleksandra Skwara-Zięciak - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" zapisem w brzmieniu: "1. Agata Kukier - kierownik Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach".

§2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.08
Data udostępnienia: 2015.04.27 18:12:21
Liczba odwiedzin strony: 765 (ostatnie odwiedziny 2023.05.30 22:19:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny