Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.134.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.05.2015 w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w użyczenie - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do ponownego oddania w użyczenie - na czas oznaczony trzech lat, na rzecz Kółka Rolniczego w Lędzinach - nieruchomość będącą własnością gminy Lędziny, położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 4, przy zbiegu ulic Zawiszy Czarnego i Zakole, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, stanowiącą część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2567/25 o pow. 1 400 m2 zabudowanej budynkiem magazynowym.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.29
Data udostępnienia: 2015.06.17 23:46:21
Liczba odwiedzin strony: 354 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 06:20:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny