Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.84.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.04.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - stanowiącej teren po byłym szybie Piast III - przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz §15 zarządzenia nr 0050.223.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat, zarządzam, co następuje:

§1

Ustalić miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - stanowiącej teren po byłym szybie Piast III - przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 639,06 złotych netto. Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.03
Data udostępnienia: 2015.04.27 18:12:21
Liczba odwiedzin strony: 960 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:28:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny