Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.137.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.06.2015 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku – położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Fredry 10 – przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się minimalną stawkę czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 1 przy ul. Fredry 10 z przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w wysokości 28,50 zł netto za 1 m2, w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.08
Data udostępnienia: 2015.06.17 23:46:21
Liczba odwiedzin strony: 409 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 11:39:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny