Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.179.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.07.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.151.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.07.2015 r., wydanego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191), §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) oraz w związku z zarządzeniem nr 0050.177.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wprowadzić zmiany treści zarządzenia:
    1. §1 ust. 2 pkt 1, otrzymuje brzmienie: "przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący: Maria Rokstein - p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia.",
    2. §2 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Lędziny.".

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.28
Data udostępnienia: 2015.08.05 20:03:02
Liczba odwiedzin strony: 406 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 01:39:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny