Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Prawo miejscowe
Na podstawie art. 27 ust. 3a, ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172), organy wydające dzienniki urzędowe (tj. m.in. Prezes Rady Ministrów, ministrowie, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie itp.) mają obowiązek udostępniać je także w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2012 r. elektroniczne dzienniki urzędowe stały się źródłem prawa.

W związku z powyższym Urząd Miasta Lędziny publikuje akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę (z wyjątkiem zarządzeń) również w postaci dokumentów elektronicznych, które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przewodniczącej Rady Miasta Lędziny. Przy użyciu oprogramowania do weryfikacji podpisu można sprawdzić wiarygodność opublikowanego aktu w postaci pliku PDF lub w postaci pliku podpisu elektronicznego - PDF XADES. Z kolei za pomocą Przeglądarki Aktów Prawnych XML można otworzyć plik LAPX, który jest źródłowym dokumentem tworzonym za pomocą odpowiedniego oprogramowania w Urzędzie Miasta Lędziny. Taki dokument po podpisaniu jest przekazywany do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Urząd Miasta Lędziny zapewnia dostęp do aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę na następujących zasadach:

  • nieodpłatnego wglądu do dokumentów w postaci elektronicznej,
  • odpłatnych wydruków dokumentów w swojej siedzibie, wg faktycznie poniesionych kosztów (w przypadku małej ilości wydruków dokumenty są udostępniane nieodpłatnie).

Dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego, udostępniane przez Urząd Miasta Lędziny:

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:19
Liczba odwiedzin strony: 4345 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 07:51:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny