Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut Urzędu Miasta

Statut Urzędu Miasta Lędziny

§1

 1. Urząd Miasta Lędziny, zwany dalej Urzędem działa na podstawie Statutu Gminy Lędziny, oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Lędziny.
 3. Siedziba Urzędu mieści się w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.
 4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.

§2

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta i zadań gminy określonych w przepisach prawa.

§3

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta.

§4

 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Mienie Urzędu stanowi:
  1. nieruchomość zabudowana przy ul. Lędzińskiej 55 obejmująca działkę 2466/184 km 4d3 obręb Lędziny KW 21882,
  2. wyposażenie Urzędu określone w spisie inwentaryzacyjnym,
  3. mienie komunalne określone w ewidencji środków trwałych.

§5

 1. Urząd jest pracodawcą osób w nich zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta.
 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

§6

Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.01.26 20:32:39
Liczba odwiedzin strony: 8593 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 09:31:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny