Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Urząd Stanu Cywilnego
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 118
e-mail: usc@ledziny.pl
kierownik: mgr Renata Ścierska
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Urząd Stanu Cywilnego jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych z lat 1904-1975, należących do byłych Urzędów Stanu Cywilnego, obejmujących następujące dzielnice: Lędziny, Blych, Zamoście, Górki, Goławiec, Hołdunów, Smardzowice, Świniowy i Ławki. W latach 1975-1991 rejestracja zdarzeń z terenu Lędzin była prowadzona przez Urząd Stanu Cywilnego w Tychach. Od 2 stycznia 1992 roku do chwili obecnej wszystkie sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego są prowadzone przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

Do głównych zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja i sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
 • przyjmowanie oświadczeń:
  • o wstąpieniu w związek małżeński,
  • o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone w małżeństwie,
  • o uznaniu ojcostwa,
  • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca,
  • o zmianie imienia (imion) dziecka,
  • o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska;
 • prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane;
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca;
 • wydawanie zaświadczeń:
  • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • o stanie cywilnym,
  • o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • sporządzanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
 • nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego;
 • występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 • prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.02
Data udostępnienia: 2015.04.02 20:35:47
Liczba odwiedzin strony: 16947 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 07:35:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny