Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Straż Miejska
adres: ul. Lędzińska 47, pok. nr DG2, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 132
e-mail: straz@ledziny.pl
p.o. komendanta: mgr Jerzy Bajura
godziny urzędowania:

pracownicy Straży Miejskiej pracują na zmiany w równoważnym
systemie czasu pracy przez wszystkie dni tygodnia, według grafika służby

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Lędziny, wykonującą zadania wynikające z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

Do głównych zadań Straży Miejskiej należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń;
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 • wydawania poleceń;
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 • zwracania się w nagłych wypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jerzy Bajura, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG2, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 132, e-mail: straz@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.15
Data udostępnienia: 2015.04.15 17:53:35
Liczba odwiedzin strony: 7885 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 09:17:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny