Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXXVIII/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2002 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Miasta uchwala co następuje:

 1. Rozpatruje się sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta za 2001 rok, łącznie ze sprawozdaniami: z wykonania planów finansowych przekazanych ustawowo zadań publicznych i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczące:
  1. zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych ogółem na kwotę 23 535 205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych ogółem na kwotę 23 359 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. w tym z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
   administracji rządowej na kwotę 1 340 398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
   oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
   na kwotę 1 340 398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  4. w tym z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych
   realizowanych z j.s.t. na kwotę 322 283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   oraz wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych z j.s.t.
   na kwotę 322 283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  5. dodatniego wyniku finansowego na dzień 31.12.2001 roku, który wyniósł + 175 908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 2. Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego w jednostce budżetowej za 2001 rok, zamykające się:
  1. w przychodach kwotą 338 845 zł,
  2. w wydatkach kwotą 338 237 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 3. Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 rok, zamykające się:
  1. w przychodach kwotą 47 970 zł,
  2. w wydatkach kwotą 100 529 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie z przepisami prawa.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:03
Liczba odwiedzin strony: 1084 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:39:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny