Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0151/603/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.05.2009 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Lędziny - zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2001

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 18 maja 2009 r. wdrażam System Zarządzania Jakością oraz zatwierdzam dokumentację Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Lędziny.

§2

 1. W skład dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wchodzą:
  1. polityka jakości,
  2. księga jakości,
  3. procedury i instrukcje postępowania,
  4. wewnętrzne akty normatywne takie jak: Statut Gminy Lędziny, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lędziny,
  5. inne dokumenty przywołane w procedurach i instrukcjach.
 2. Dokumentacja określona w §2 ust. 1 jest dokumentacją w postaci bazy danych zlokalizowanej na serwerze w ogólnodostępnej lokalizacji.

§3

Pełnomocnik ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO w Urzędzie Miasta Lędziny odpowiedzialny jest za aktualność dokumentacji, jej przydatność w Systemie Zarządzania oraz za ochronę przed dostępem do niej osób nieuprawnionych.

§4

Pracowników Urzędu Miasta Lędziny zobowiązuję do:

 1. stosowania się do założeń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Lędziny,
 2. udzielania wszelkiej pomocy i informacji pełnomocnikowi ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO w Urzędzie Miasta Lędziny, niezbędnych do wdrożenia i trzymania Systemu Zarządzania Jakością,
 3. wykonywania poleceń pełnomocnika w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

§5

Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością powierzam pełnomocnikowi ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO w Urzędzie Miasta Lędziny.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2009 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.04
Data udostępnienia: 2009.05.20 18:18:43
Liczba odwiedzin strony: 2179 (ostatnie odwiedziny 2020.07.11 10:09:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny