Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr VIII/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682), Rada Miasta postanawia:

 1. Ustalić dla osób fizycznych wzór informacji w sprawie:
  1. podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Ustalić dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej wzór deklaracji w sprawie:
  1. podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 4,
  2. podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem nr 5,
  3. podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 .

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (55 KB), Format RTF RTF (74 KB) lub Format PDF PDF (61 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (46 KB), Format RTF RTF (69 KB) lub Format PDF PDF (53 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (60 KB), Format RTF RTF (100 KB) lub Format PDF PDF (51 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (66 KB), Format RTF RTF (100 KB) lub Format PDF PDF (56 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (95 KB), Format RTF RTF (168 KB) lub Format PDF PDF (59 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/12/02

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (47 KB), Format RTF RTF (63 KB) lub Format PDF PDF (49 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:15
Liczba odwiedzin strony: 1117 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:48:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny