Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw
 Strona archiwalna z dnia 2003.11.17 18:36:19 powrót do aktualnej strony
 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

 1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie został sporządzony w USC w Lędzinach.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka.
 3. Do wglądu dowody osobiste małżonków.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: od 900 do 1700

wtorek: od 800 do 1500

środa: od 800 do 1500

piątek: od 800 do 1500

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu - przyjęcie oświadczenia od matki i męża matki dziecka.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po sporządzeniu protokołu.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia od matki i męża matki dziecka następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewody śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

 1. Czynności tej można dokonać tylko w obecności matki i męża matki dziecka na skutek zgodnego oświadczenia małżonków.
 2. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest także jego zgoda wyrażona osobiście.
 3. Oświadczenie mogą złożyć małżonkowie, ale tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.
 4. Nadanie dziecku nazwiska męża matki jest niedopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało mu nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. W przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko ojca biologicznego, automatycznie traci nazwisko męża matki.
 5. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Kuc, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 18, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.14
Data udostępnienia: 2003.11.17 18:36:19

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny