Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 206, poz. 1216) w Urzędzie Miasta Lędziny uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

Jest ona oparta o platformę e-Usług Publicznych SEKAP. Na platformie SEKAP (www.sekap.pl) znajduje się krótki przewodnik zawierający informacje jak założyć konto i korzystać z oferowanych usług:

  • adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7686,
  • skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Lędziny:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP, w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  • dodatkowo dostarczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP mogą być podpisane niekwalifikowanym podpisem elektronicznym CC SEKAP,
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB,
  • pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

W poniższej tabeli znajdują się formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216).

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa CompuServe  
.jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement
of Structured Information Standards (OASIS)
ISO 26300
.odt sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką
Organization for the Advancement
of Structured Information Standards (OASIS)
ISO 26300
.pdf sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką
Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Miasta Lędziny również na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • płyta CD,
  • płyta DVD,
  • pamięć USB.

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Projekt pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.10
Data udostępnienia: 2015.07.10 22:48:45
Liczba odwiedzin strony: 10316 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny