Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi
Na stronie publikowane są przetargi ogłoszone przez Urząd Miasta Lędziny oraz jednostki organizacyjne gminy w okresie od 1.01.2012 r. do chwili obecnej. Wszystkie przetargi dotyczące okresu od 1.07.2003 r. do 31.12.2011 r. dostępne są w rejestrze zmian strony, zawierającym pełny zestaw archiwalnych postaci tej strony i umożliwiającym odtworzenie zawartości strony z każdego etapu jej modyfikacji.
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 11 Burmistrz miasta Lędziny 22.07.2015 26.08.2015
Najem lokalu komercyjnego w budynku przy ul. Lędzińskiej 88 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 10.07.2015 5.08.2015
Najem stanowisk handlowych w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 10.07.2015 5.08.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 7.07.2015 10.08.2015
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kopalnianej Burmistrz miasta Lędziny 7.07.2015 12.08.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 7.07.2015 10.08.2015
Utworzenie żłobka w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 7 Urząd Miasta Lędziny 9.06.2015 25.06.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 8.05.2015 11.06.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 2.04.2015 11.05.2015
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kopalnianej Burmistrz miasta Lędziny 30.03.2015 5.05.2015
System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w gminie Lędziny Urząd Miasta Lędziny 26.03.2015 9.04.2015
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Fredry Burmistrz miasta Lędziny 23.02.2015 30.03.2015
Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska - etap II Urząd Miasta Lędziny 13.02.2015 11.03.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Różanej Burmistrz miasta Lędziny 12.02.2015 20.03.2015
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Urząd Miasta Lędziny 30.01.2015 17.03.2015
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ekonomicznej 6 Burmistrz miasta Lędziny 29.01.2015 9.03.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 27.01.2015 5.03.2015
Najem budynku przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 23.12.2014 20.01.2015
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku Urząd Miasta Lędziny 16.12.2014 12.01.2015
Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2015 roku Urząd Miasta Lędziny 16.12.2014 13.01.2015
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego (ZP/1/EU/2014) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 15.12.2014 5.03.2015
Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach (02/DAG/2014) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 11.12.2014 22.12.2014
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach (01/DAG/2014) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 10.12.2014 22.12.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 3.12.2014 14.01.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Kopalnianej Burmistrz miasta Lędziny 28.11.2014 12.01.2015
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 24.11.2014 12.01.2015
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2015 Burmistrz miasta Lędziny 10.11.2014 22.12.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 10.11.2014 12.12.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 7.11.2014 9.12.2014
Bankowa obsługa budżetu gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury Urząd Miasta Lędziny 3.11.2014 10.11.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 23.10.2014 25.11.2014
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2015 r. Urząd Miasta Lędziny 13.10.2014 28.10.2014
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w okresie do 30.04.2016 r. Urząd Miasta Lędziny 30.09.2014 13.10.2014
Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w okresie do 30.04.2016 r. Urząd Miasta Lędziny 30.09.2014 13.10.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 30.09.2014 3.11.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego Burmistrz miasta Lędziny 30.09.2014 3.11.2014
Udzielenie gminie Lędziny kredytu długoterminowego, którego spłata nastąpi z dochodów własnych oraz przychodów gminy Lędziny w latach od 2015 roku do 2023 roku w kwocie 3 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lędziny w kwocie 1 692 590,99 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 907 409,01 zł Urząd Miasta Lędziny 12.09.2014 26.09.2014
Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja od ul. Zawiszy Czarnego (etap I) Urząd Miasta Lędziny 13.08.2014 5.09.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 5.08.2014 24.09.2014
Najem budynku przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 1.08.2014 2.09.2014
Realizacja zadań operatora wykonawczego w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny Urząd Miasta Lędziny 30.07.2014 3.09.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz Burmistrz miasta Lędziny 28.07.2014 9.09.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej Burmistrz miasta Lędziny 28.07.2014 9.09.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Wiosennej Burmistrz miasta Lędziny 28.07.2014 9.09.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego Burmistrz miasta Lędziny 7.07.2014 2.09.2014
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 2.07.2014 25.07.2014
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dostawa mebli i wyposażenia Urząd Miasta Lędziny 26.06.2014 9.07.2014
Konkurs ofert na agenta emisji obligacji komunalnych gminy Lędziny Gmina Lędziny 25.06.2014 11.07.2014
Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 22 Burmistrz miasta Lędziny 6.06.2014 11.07.2014
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - wyposażenie kuchni wraz z zapleczem Urząd Miasta Lędziny 5.06.2014 26.06.2014
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 4.06.2014 26.06.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Wiosennej Burmistrz miasta Lędziny 3.06.2014 8.07.2014
Droga gminna - ul. Waryńskiego - modernizacja Urząd Miasta Lędziny 27.05.2014 17.06.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 12.05.2014 24.06.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej Burmistrz miasta Lędziny 12.05.2014 24.06.2014
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap III Urząd Miasta Lędziny 8.04.2014 13.05.2014
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1 Burmistrz miasta Lędziny 31.03.2014 4.06.2014
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 31.03.2014 4.06.2014
Modernizacja drogi gminnej - ul. Reja Urząd Miasta Lędziny 11.03.2014 27.03.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Asnyka Burmistrz miasta Lędziny 7.03.2014 11.04.2014
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 4.03.2014 4.04.2014
Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2014 roku Burmistrz miasta Lędziny 3.03.2014 24.03.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej Burmistrz miasta Lędziny 18.02.2014 24.03.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz Burmistrz miasta Lędziny 18.02.2014 24.03.2014
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Różanej Burmistrz miasta Lędziny 18.02.2014 24.03.2014
Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I Urząd Miasta Lędziny 14.02.2014 21.03.2014
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa (odcinek od C do W2) Urząd Miasta Lędziny 11.02.2014 13.03.2014
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2014 roku Urząd Miasta Lędziny 10.02.2014 6.03.2014
Przebudowa ulicy Zabytkowej w Lędzinach w zakresie odwodnienia Urząd Miasta Lędziny 3.02.2014 5.03.2014
Przebudowa ulicy Księdza Głucha w Lędzinach w zakresie odwodnienia Urząd Miasta Lędziny 3.02.2014 4.03.2014
Przebudowa ulicy Folwarcznej w Lędzinach w zakresie odwodnienia Urząd Miasta Lędziny 22.01.2014 14.02.2014
Przebudowa ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego - etap 1 Urząd Miasta Lędziny 9.01.2014 12.02.2014
Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2014 roku Urząd Miasta Lędziny 8.01.2014 22.01.2014
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 70 Burmistrz miasta Lędziny 20.12.2013 28.02.2014
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach (07/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 10.12.2013 19.12.2013
Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach (06/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 10.12.2013 19.12.2013
Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku Urząd Miasta Lędziny 9.12.2013 19.12.2013
Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2014 r. Urząd Miasta Lędziny 4.12.2013 16.12.2013
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2014 Burmistrz miasta Lędziny 29.11.2013 3.01.2014
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków na terenie miasta Lędziny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27.11.2013 5.12.2013
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. 30-Lecia i Dębowej Burmistrz miasta Lędziny 14.11.2013 17.12.2013
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych Urząd Miasta Lędziny 12.11.2013 28.11.2013
Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego Burmistrz miasta Lędziny 31.10.2013 19.11.2013
Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 31.10.2013 19.11.2013
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2014 r. Urząd Miasta Lędziny 21.10.2013 6.11.2013
Wybór wykonawcy realizującego budowę infrastruktury teleinformatycznej i dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny Urząd Miasta Lędziny 11.10.2013 9.01.2014
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2013/2014 roku Urząd Miasta Lędziny 11.10.2013 24.10.2013
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1 Burmistrz miasta Lędziny 3.10.2013 6.12.2013
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 3.10.2013 6.12.2013
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2013/2014 roku Urząd Miasta Lędziny 3.10.2013 10.10.2013
Oświetlenie uliczne ulic Goławieckiej i Kopciowickiej w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 20.09.2013 8.10.2013
Modernizacja drogi gminnej - ul. Słowackiego w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 17.09.2013 3.10.2013
Wykonanie sieci wodociągowej ul. Karłowicza Urząd Miasta Lędziny 10.09.2013 26.09.2013
Przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 w Lędzinach na halę Centrum Gimnazjum nr 1 6.09.2013 23.09.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 29.08.2013 7.10.2013
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Pokoju Burmistrz miasta Lędziny 29.08.2013 3.10.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz Burmistrz miasta Lędziny 26.08.2013 30.09.2013
Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienia: ul. Grunwaldzka, ul. Mickiewicza, ul. Traugutta Urząd Miasta Lędziny 13.08.2013 16.09.2013
Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienia: ul. Reja, ul. Trójkątna - odc. 1, ul. Miłosza - odc. 1, ul. Olimpijska - odc. 1, ul. 3 Maja - odc. 1 Urząd Miasta Lędziny 13.08.2013 6.09.2013
Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienia: ul. Łanowa - II etap, ul. Łukasińskiego, ul. Górnicza, ul. Panoramy Urząd Miasta Lędziny 13.08.2013 10.09.2013
Budowa sieci wodociągowej ul. Reja - I etap Urząd Miasta Lędziny 13.08.2013 10.09.2013
Najem stanowiska handlowego nr 1 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 13.08.2013 5.09.2013
Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I Urząd Miasta Lędziny 1.08.2013 21.08.2013
Dostawa aparatu diagnostycznego OCT dla Poradni Okulistycznej w Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17 (05/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 26.07.2013 8.08.2013
Najem samodzielnych lokali usługowych w budynku przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 12.07.2013 5.08.2013
Dostawa aparatu ultrasonograficznego do gabinetu USG Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17 (04/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 9.07.2013 19.07.2013
Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30-Lecia, Ekonomiczna Urząd Miasta Lędziny 27.06.2013 7.08.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 24.06.2013 29.07.2013
Wybór wykonawcy realizującego budowę infrastruktury teleinformatycznej i dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny Urząd Miasta Lędziny 20.06.2013 5.09.2013
Przebudowa ulic gminnych w Lędzinach w zakresie odwodnienia - etap I Urząd Miasta Lędziny 11.06.2013 26.06.2013
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - II etap Urząd Miasta Lędziny 6.06.2013 17.07.2013
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Zacisze Burmistrz miasta Lędziny 27.05.2013 1.07.2013
Najem stanowisk handlowych w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 22.05.2013 14.06.2013
Najem pomieszczenia w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 17.05.2013 28.05.2013
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Pokoju Burmistrz miasta Lędziny 14.05.2013 19.06.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Waryńskiego Burmistrz miasta Lędziny 14.05.2013 19.06.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy zbiegu ul. Palmowej - Sosnowej Burmistrz miasta Lędziny 13.05.2013 18.06.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lędziny 13.05.2013 18.06.2013
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lędziny oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii Urząd Miasta Lędziny 2.05.2013 17.06.2013
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 15.04.2013 19.06.2013
Najem pomieszczenia w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 12.04.2013 8.05.2013
Dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Pokoju 17 w Lędzinach (03/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 5.04.2013 16.04.2013
Termomodernizacja budynku przy ul. Pokoju 37 - etap II Urząd Miasta Lędziny 28.03.2013 19.04.2013
Dostawa produktów farmaceutycznych: leki i szczepionki dla przychodni działających przy MZOZ w Lędzinach (02/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 22.03.2013 10.04.2013
Zbycie udziałów EKOREC Sp. z o.o. Burmistrz miasta Lędziny 19.03.2013 6.06.2013
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Lędziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14.03.2013 28.03.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. 30-Lecia i ks. Kontnego Burmistrz miasta Lędziny 25.02.2013 29.03.2013
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego i Ratusz Burmistrz miasta Lędziny 25.02.2013 10.04.2013
Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2013 roku Burmistrz miasta Lędziny 12.02.2013 28.02.2013
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2013 Burmistrz miasta Lędziny 1.02.2013 27.02.2013
Adaptacja budynku w Lędzinach przy ul. Goławieckiej dla potrzeb przychodni (01/DAG/2013) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 18.01.2013 18.02.2013
Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2013 roku Urząd Miasta Lędziny 21.12.2012 26.02.2013
Realizacja usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13.12.2012 21.12.2012
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków na terenie miasta Lędziny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12.12.2012 20.12.2012
Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (04/DAG/2012) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 6.12.2012 20.12.2012
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2013 Burmistrz miasta Lędziny 3.12.2012 4.01.2013
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu przy MZOZ w Lędzinach (03/DAG/2012) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 30.11.2012 17.12.2012
Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2013 roku Urząd Miasta Lędziny 7.11.2012 26.11.2012
Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2013 roku Urząd Miasta Lędziny 6.11.2012 16.11.2012
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego i Ratusz Burmistrz miasta Lędziny 10.10.2012 15.11.2012
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ulicy 25-Lecia Burmistrz miasta Lędziny 8.10.2012 12.11.2012
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w roku 2012/2013 Urząd Miasta Lędziny 5.10.2012 15.10.2012
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 27.09.2012 9.10.2012
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2013 r. Urząd Miasta Lędziny 19.09.2012 9.10.2012
Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2013 r. Urząd Miasta Lędziny 19.09.2012 19.10.2012
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2013 r. Urząd Miasta Lędziny 19.09.2012 15.10.2012
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w gminie Lędziny Urząd Miasta Lędziny 17.09.2012 26.09.2012
Przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 w Lędzinach na halę Centrum Gimnazjum nr 1 3.09.2012 25.09.2012
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach przy ul. 30-Lecia i ks. Kontnego Burmistrz miasta Lędziny 24.08.2012 1.10.2012
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 24.08.2012 30.10.2012
Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lędzinach przy ul. Pokoju 84 Burmistrz miasta Lędziny 24.08.2012 1.10.2012
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 24.08.2012 30.10.2012
Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37; mieszkania socjalne - etap I; wykonanie prac budowlano-instalacyjno-wykończeniowych Urząd Miasta Lędziny 10.08.2012 4.09.2012
Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w okresie od 1.01.2013 do 15.04.2014 Urząd Miasta Lędziny 9.08.2012 5.09.2012
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach Burmistrz miasta Lędziny 19.07.2012 16.08.2012
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej Burmistrz miasta Lędziny 5.07.2012 14.08.2012
Wykonywanie czynności zespołu zarządzającego - Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ) w projekcie pn.: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Urząd Miasta Lędziny 4.07.2012 26.07.2012
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 3.07.2012 6.08.2012
Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą Urząd Miasta Lędziny 11.06.2012 2.07.2012
Sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Długosza Burmistrz miasta Lędziny 11.06.2012 14.08.2012
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap I Urząd Miasta Lędziny 8.06.2012 29.06.2012
Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego Urząd Miasta Lędziny 8.06.2012 28.06.2012
Dostawa głowic do aparatu USG ALOKA SSD 4000 (02/DAG/2012) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 28.05.2012 19.06.2012
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 7.05.2012 10.07.2012
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 7.05.2012 10.07.2012
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu przy MZOZ w Lędzinach (01/DAG/2012) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 2.05.2012 17.05.2012
Budowa placów zabaw w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 27.04.2012 28.05.2012
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej Burmistrz miasta Lędziny 27.04.2012 4.06.2012
Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku Burmistrz miasta Lędziny 26.04.2012 10.05.2012
Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku Burmistrz miasta Lędziny 10.04.2012 24.04.2012
Realizacja usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12.03.2012 20.03.2012
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Lędziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.03.2012 15.03.2012
Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego Urząd Miasta Lędziny 2.03.2012 19.04.2012
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Matejki Burmistrz miasta Lędziny 28.02.2012 10.04.2012
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - wymiana okien - etap I Urząd Miasta Lędziny 27.02.2012 4.04.2012
Oświetlenie ul. Lędzińskiej - etap II Urząd Miasta Lędziny 6.02.2012 29.02.2012
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej Burmistrz miasta Lędziny 23.01.2012 27.03.2012
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej Burmistrz miasta Lędziny 23.01.2012 27.03.2012

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 266356 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 12:20:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny