Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw
 Strona archiwalna z dnia 2007.04.05 00:06:18 powrót do aktualnej strony
 

Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony poza USC w Lędzinach.
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka.
 4. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża (do wglądu).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku: od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu. Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki od matki i jej męża.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór odpisu aktu urodzenia po zmianie.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia od matki i męża matki dziecka następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewody śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

 1. Czynności tej można dokonać tylko w obecności matki i męża matki dziecka na skutek zgodnego oświadczenia małżonków.
 2. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest także jego zgoda wyrażona osobiście.
 3. Oświadczenie mogą złożyć małżonkowie, ale tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.
 4. Nadanie dziecku nazwiska męża matki jest niedopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało mu nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. W przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko ojca biologicznego, automatycznie traci nazwisko męża matki.
 5. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 18, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.04
Data udostępnienia: 2007.04.05 00:06:18

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny