Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel. (0 32) 326 64 56, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu

na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 1. Wymagania niezbędne - wykształcenie:
  1. wyższe jednolite magisterskie ekonomiczne lub
  2. wyższe magisterskie w tym wyższe zawodowe ekonomiczne lub
  3. uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
  4. ekonomiczne studia podyplomowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. staż pracy w księgowości budżetowej,
  2. znajomość systemu oświaty,
  3. znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych,
  4. znajomość zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
  5. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, płacowych, kadrowych,
  6. znajomość komputerowych programów: księgowych, płacowych, kadrowych (Qwant, Budżet RB – sprawozdawczość budżetowa, Qwark),
  7. bardzo dobra znajomość komputera.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. ewidencja księgowa funduszu socjalnego.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

  Dokumenty należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2006 r. w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Lędzinach do godz. 1300.

 5. Inne informacje:
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończonej rekrutacji zostaną objęte działaniem zgodnym z procedurą obowiązującą w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, kolejna na czas określony i trzecia umowa na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Bliższe informacje można uzyskać po numerem tel. (0 32) 326 64 56.

Data ogłoszenia konkursu: 12.04.2006 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w dniu 26.04.2006 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 12.04.2006 r. nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braków kandydatów.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Domaradzki, Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 326 64 56, e-mail: gimnr1ledz@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.05.30
Data udostępnienia: 2006.05.30 21:44:13
Liczba odwiedzin strony: 3317 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 13:13:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny