Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Budowlanych, Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej w Zakładzie Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Budowlanych, Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie techniczno-budowlane,
  • uprawnienia budowlane wykonawcze,
  • 10 letni staż pracy, w tym:
   • 5 lat stażu na stanowisku kierowniczym,
   • 2 lata stażu w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i prawa energetycznego, ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  • kosztorysowanie robót budowlanych,
  • sporządzanie kalkulacji indywidualnych,
  • członkostwo w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • znajomość procedur administracyjnych,
  • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie remontów budynków i dróg;
  • koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej działalności zakładu w zakresie remontów i inwestycji;
  • odbiór wykonanych robót i przekazanie ich do eksploatacji;
  • rozliczanie inwestycji;
  • koordynacja remontów bieżących i kapitalnych budynków będących w zarządzie ZUK;
  • sporządzanie planów remontów bieżących i kapitalnych;
  • sporządzanie kosztorysów i ich weryfikacja;
  • organizacja i nadzór prac konserwacyjnych i remontowych w zakresie utrzymania budynków, dróg i infrastruktury towarzyszącej;
  • prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  • organizacja i nadzór nad pracami podległych pracowników.
 3. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Zakład Usług Komunalnych, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, II piętro, pokój nr 1, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. Budowlanych, Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej" w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2006 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 2.05.2006 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w dniu 17.05.2006 w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Maria Rzechuła - zamieszkała w Lędzinach.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w dniu 19.05.2006 w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Maria Rzechuła, zamieszkała w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Ww. spełniła niezbędne wymagania dotyczące naboru na to stanowisko, tj. wykształcenia, stażu pracy, znajomości przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.06.01
Data udostępnienia: 2006.06.01 22:10:31
Liczba odwiedzin strony: 3618 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 10:10:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny