Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny, tel. (0 32) 216 70 93, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu

na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 1. Wymagania niezbędne - wykształcenie:
  1. wyższe jednolite magisterskie ekonomiczne lub
  2. wyższe magisterskie w tym wyższe zawodowe ekonomiczne lub
  3. uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
  4. ekonomiczne studia podyplomowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości budżetowej,
  2. znajomość systemu oświaty,
  3. znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych,
  4. znajomość zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
  5. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, płacowych, kadrowych,
  6. znajomość komputerowych programów: księgowych, płacowych, kadrowych (Qwant, Budżet RB - sprawozdawczość budżetowa, Qwark),
  7. bardzo dobra znajomość komputera.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. ewidencja księgowa funduszu socjalnego.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

  Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 23.05.2006 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Adres składania dokumentów: Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka, 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 72.

 5. Inne informacje:
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończonej rekrutacji zostaną objęte działaniem zgodnym z procedurą obowiązującą w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, kolejna na czas określony i trzecia umowa na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 216 70 93.

Data ogłoszenia konkursu: 8.05.2006 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w dniu 26.05.2006 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 8.05.2006 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Henryk Barcik, Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 70 93, e-mail: gim2led@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.06.01
Data udostępnienia: 2006.06.01 22:10:31
Liczba odwiedzin strony: 3449 (ostatnie odwiedziny 2020.05.26 17:49:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny