Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. windykacji należności Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/6/07)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. windykacji należności.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. 4 lata stażu pracy,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
  7. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów z zakresu administracji samorządowej, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wystawianie upomnień z tytułu nieterminowych wpłat w podatku:
   1. od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
   2. podatku rolnego i leśnego osób fizycznych i prawnych,
   3. od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
  2. analiza zadłużeń i wystawianie:
   1. tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
   2. tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
   3. wystawianie tytułów wykonawczych od nieuregulowanych mandatów karnych,
  3. prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych od ww.,
  4. prowadzenie postępowań zmierzających do wyegzekwowania zaległych płatności z zakresu gospodarki nieruchomościami:
   1. przygotowywanie wezwań do zapłaty,
   2. analiza stanu zadłużeń,
   3. przekazywanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
   4. współpraca z kancelarią komornika,
   5. prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych,
   6. prowadzenie korespondencji wyjaśniającej.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. windykacji należności" w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2007 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 13.09.2007 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr SK.0620/6/07:
  • Patrycja Wala - zamieszkała w Lędzinach,
  • Aleksandra Makosz - zamieszkała w Lędzinach.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/6/07 została wybrana pani Patrycja Wala, zamieszkała w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że pani Patrycja Wala posiada przygotowanie zawodowe do realizacji zadań na ww. stanowisku. Jednocześnie wykazała się znajomością regulacji prawnych z zakresu: prawa samorządu terytorialnego, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.19
Data udostępnienia: 2007.12.19 19:12:20
Liczba odwiedzin strony: 5302 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 13:14:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny