Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/1/09)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. 3 lata stażu pracy,
  3. biegła obsługa aplikacji komputerowych AUTOCAD, MICROSTATION,
  4. obsługa pakietu MS Office,
  5. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  6. znajomość procedur administracyjnych,
  7. znajomość procedur UE dla pozyskiwania środków zewnętrznych,
  8. umiejętność pracy w zespole,
  9. umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. prowadzenie nadzorów realizacji inwestycji,
  2. znajomość języka angielskiego,
  3. znajomość zasad funkcjonowania systemu ISO 9001,
  4. doświadczenie w pracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. nadzór w zakresie realizacji inwestycji,
  2. projektowanie i opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych,
  3. pozyskiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji,
  4. przygotowanie i nadzorowanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków,
  5. finansowych prowadzonych inwestycji gminnych,
  6. zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej" w nieprzekraczalnym terminie do 9.07.2009 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 30.06.2009 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/1/09 został wybrany pan Adam Kaleta, zamieszkały w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  P. Adam Kaleta posiada przygotowanie zawodowe oraz posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.27
Data udostępnienia: 2009.08.27 18:12:03
Liczba odwiedzin strony: 3713 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 04:50:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny