Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. rozpoczyna z dniem 23.02.2011 r. konsultacje w sprawie projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny. Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 23.02.2011 r. do 8.03.2011 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i gablotach Urzędu,
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (codziennie w godzinach pracy referatu).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta Lędziny ustala się na dzień 9.03.2011 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego (tj. planowanej do przyjęcia ww. uchwały na sesji Rady Miasta dnia 31.03.2011).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny. Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pokój DG2 - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych,
 • e-mail: rolnictwo@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 11 w. 127.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 22.02.2011 r.

Wyniki konsultacji

 • konsultacje w sprawie "Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lędziny oraz w BIP-Lędziny,
 • termin składania pisemnych uwag i opinii w siedzibie Urzędu Miasta upłynął w dniu 8.03.2011 r.,
 • w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu,
 • przedmiotowa uchwała Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach zostanie przedłożona przez burmistrza miasta bez jakichkolwiek zmian w jej treści na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 31.03.2011 r. celem podjęcia,
 • protokół z przeprowadzonych konsultacji można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB),
 • konsultacje zostały zakończone w dniu 9.03.2011 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG2, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.12
Data udostępnienia: 2011.05.12 19:39:34
Liczba odwiedzin strony: 1542 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 22:44:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny